Menu
 
 

Funkčnost reflexně izolačních nátěrových hmot na historických objektech

 

Reflexně izolační nátěrové hmoty mají široké použití i při obnově historických objektů. Použití reflexně izolačních nátěrů na objektech památkové péče znamená zachování autenticity kulturních památek a pro uživatele a majitele kulturních památek nejen energetickou úsporu, ale i zamezení vzniku plísní a mnoho dalších benefitů.

Reflexně izolační nátěrové hmoty budoucnosti
 

Reflexně izolační nátěry v interiéru pracuji na principu pohlcení tepelného záření a následném vyzáření zpět do prostoru, tedy se rovnoměrně rozloží teplo na naneseném povrchu, tím v místech, kde by se běžně tvořila kondenzace na stěně, se kondenzace netvoří a tedy se zamezí tvorbě plísní. Zároveň jsou tyto nátěrové hmoty paropropustné.

Reflexně izolační nátěrové hmoty budoucnosti
 

Nátěrové hmoty v sobě obsahují mikrosféry. Tyto duté kuličky s obsahem vakua o velikosti několika mikronů zajištují souvislou vrstvu, jakési tepelné zrcadlo. Toto tepelné zrcadlo netvoří jedna vrstva mikrosfér, ale nanášením nátěru se vytvoří několik vrstev na sobě ležících mikrosfér. Nejenom, že tedy nátěrové hmoty odrážejí sluneční záření v interiéru, ale brání i přímému vedení tepla skrz stavební konstrukci a mají tak významné izolační vlastnosti.

Reflexně izolační nátěrové hmoty budoucnosti
 

V případě památkové péče dochází čím dal častěji k aplikaci reflexně izolačních nátěrů na historické objekty.

Reflexně izolační nátěrové hmoty budoucnosti
 

Moderní technologie, jako jsou termonátěry na bázi mikrosfér, mohou nebývalým způsobem zpomalit degradaci historických materiálů a zároveň zlepšit uživatelský komfort starších budov.

Ke stažení

Památková péče Národní památkový ústav
 

Zdroj:

Ing. arch. Radoslav Mokriš - Krajský památkový úřad
Národní památkový ústav (ISBN 978-80-89175-88-8)