Menu
 
 

Souhrn uhlíkové stopy produktu

 

Celkové emise skleníkových plynů: 1,39 kg CO₂e

Studie uhlíkové stopy výrobku a její zpráva byly provedeny dle metodiky ISO 14067:2018 způsobem, který je v souladu s mezinárodními normami pro posuzování životního cyklu (ISO 14040 a ISO 14044).

Srovnání Reflexně izolačních nátěrových hmot THRcoating ALPHA Construction a ABAMAL s minerální vatou

Aplikace 1 kg výrobku v ploše

aplikace Minerální vata
aplikace Reflexně izolační nátěr
 

(Minerální vata tl. 150 mm, 30 kg/m3, 17,7 kg celé balení, vydatnost balení 1,2 m²) (ABAMAL, 5 l – 2,7 kg, vydatnost balení 20 m²)