Menu
 
 

Funkčnost reflexně izolačních nátěrových hmot

 

Reflexně izolační nátěrové hmoty THRcoating ALPHA a ABAMAL jsou moderní formou izolace, která díky svým fyzikálním vlastnostem dokáže efektivně odrážet téměř všechno sluneční záření. Nátěrové hmoty se používají nejen ve stavebnictví, jako náhrada či doplněk ke konvenčním materiálům, ale i v energetice, teplárenství a různých odvětvích průmyslu, například jako termoizolace potrubní infrastruktury.

Reflexně izolační nátěrové hmoty budoucnosti
 

Svým vzhledem tyto nátěrové hmoty připomínají úplně obyčejné barvy. To, co je ale dělá tak jiné , jsou mikrosféry o velikosti několika desítek nanometrů a speciální vodní disperze s obsahem dalších složek. Mikrosféry jsou drobné duté kuličky, které v sobě mají vakuum a dokážou odolávat více než 200 barům.

Reflexně izolační nátěrové hmoty budoucnosti
 

Díky těmto mikrosférám dochází při exteriérové a interiérové aplikaci k běžným fyzikálním jevům jež se setkáváme všude kolem sebe v přírodě. Při aplikaci v exteriéru dochází k reflexi, a tedy odrazu slunečního záření zpět do atmosféry. Při interiérové aplikaci dochází k pohlcení tepelného záření do nátěrové hmoty, které je vyzářeno zpět do interiéru.

Reflexně izolační nátěrové hmoty budoucnosti
 

Mikrosféry jsou v nátěrové hmotě na sebe vrstveny, tím dojde k uzamčení milionů mikrosfér v tenké ploše nátěrové hmoty. Čím více obsažených mikrosfér na sobě, tím bude menší vodivost a větší odpor, proto při aplikaci v interiéru dochází k tomu, že stěna je na dotek tepla, protože došlo k rovnoměrnému rozložení tepelného záření.

Reflexně izolační nátěrové hmoty budoucnosti
 

Produkty vyrobené
Čechách

Šetří spotřebu
energií

Šetrný k životnímu
prostředí

 
Gallery

Problematika prohřívání objektů

 
 

Jak fungují reflexně izolační nátěrové hmoty?