Menu
 
 

Reflexně izolační nátěrové hmoty pro průmyslové použití

Reflexně izolační nátěrové hmoty THRcoating ALPHA nacházejí čím dál větší uplatnění v energetice, teplárenství a různých jiných odvětvích průmyslu. Nátěry lze aplikovat bez odstávky provozu do +220 °C, kdy tenká vrstva nátěru dokáže nahradit i několik desítek centimetrů klasické izolace. Zároveň tyto nátěrové hmoty lze použít v rámci bezpečnosti práce a chrání pracovníky před popáleninami nebo jinými úrazy.

Reflexně izolační nátěrové hmoty budoucnosti
 

Aplikace nátěrové hmoty je možná i na místa, kde při provozu dochází k následné kondenzaci vodní páry. Nátěrová hmota zabraňuje tvorbě kondenzované vody na povrchu zařízení nebo objektu. Zároveň tím zabraňuje následné degradaci povrchu rzí.

Reflexně izolační nátěrové hmoty budoucnosti
 

Veškeré nátěrové hmoty THRcoating ALPHA jsou zdravotně nezávadné, ekologické, vodou ředitelné a přispívají ke snižování uhlíkové stopy. Svým složením jsou šetrné k životnímu prostředí, odolávají UV záření, jsou nehořlavé a snižují tepelné ztráty.

Reflexně izolační nátěrové hmoty budoucnosti
 

Produkty vyrobené
Čechách

Šetří spotřebu
energií

Šetrný k životnímu
prostředí

 
Gallery

V potrubí proudí pára o teplotě +270 °C, teplota uvnitř ocelového potrubí projde stěnou ocelového potrubí, ale od nátěrové vrstvy na vnějším povrchu se ho většina odrazí zpět dovnitř a zbytek, který doputuje až do vnitřní struktury nátěrové vrstvy se z ní v podstatě nedostane ven. Nedochází tak k nežádoucím tepelným ztrátám do prostoru a zároveň díky tomuto efektu klesá povrchová teplota potrubí na teplotu okolního prostředí.

 

Hlavní výhody

 • aplikace v síle kolem 1 – 5 mm
 • krátká doba aplikace
 • aplikace bez odstávky provozu do +220 °C
 • antikorozní ochrana
 • zamezení vzniku kondenzace
 • aplikace v interiéru nebo exteriéru
 • odolnost vůči hlodavcům, ptákům nebo hmyzu
 • dlouhá životnost nátěrové hmoty v rozmezí 15 – 20 let
 • rychlá kontrola závad na potrubí nebo zařízení a tím zamezení vzniku havárií
 

Možnosti použití

 • rozvody páry nebo teplé vody
 • rozvody studené vody
 • zásobníky ropných a jiných produktů
 • rozvody horkého oleje
 • výměníky tepla
 • chladírenská zařízení
 • přepravní a obytné kontejnery
 • kotle, nádrže, průmyslové objekty
 • střechy a mnohé jiné
 
 

Jak fungují reflexně izolační nátěrové hmoty?