Menu
 
 

Střechy-Fasády-Izolace: Česká firma vyvinula reflexně-izolační nátěry, vhodné jsou i pro fasády

 

Historie celého projektu sahá na přelom let 2017 a 2018, kdy se zakladatel firmy Peter Vavrda vrátil z Mexika, kde delší dobu pracov- ně pobýval. Z tropické země si při- vezl vzpomínky na všudypřítomnou vlhkost, kvůli níž v budovách bujely plísně a vše, co bylo z kovu, rych- le korodovalo. Zároveň díky zkuše- nostem z armádních misí věděl, že například v USA již existují reflex- ně-izolační nátěry, které dokážou těmto problémům efektivně zame- zit, a navíc mohou objekty izolo- vat. Rozhodl se tedy, že ve spojení s dalšími kolegy a pardubickou uni- verzitou vyvine takovou technologii i pro český trh.

 
Střechy-Fasády-Izolace: Česká firma vyvinula reflexně-izolační nátěry, vhodné jsou i pro fasády

Úspěšná spolupráce byznysu a vědy

Základem reflexně-izolačních ná- těrů je vždy pojivo a plnivo v podo- bě dutých mikrosfér o velikosti 5 až 75 μm. Tato struktura dokáže díky svým fyzikálním vlastnostem odra- zit více než 90 procent dopadající- ho tepelného záření, přičemž zby- tek záření pohltí. Zpočátku vývoje tým odborníků pracoval s klasický- mi nátěrovými hmotami, do nichž přidával mikrosféry tak, aby byla vý- sledná disperze antikorozní a odola- la vysokým teplotám. Poté probíhaly důkladné laboratorní testy vlastnos- tí. „Nakonec se nám podařilo i díky pardubické univerzitě najít ideální složení a vznikl tak reflexně-izolač- ní nátěr, který byl určený na ošetření kovových předmětů v průmyslovém prostředí,“ vysvětluje Peter Vavrda.

Střechy-Fasády-Izolace

Střechy-Fasády-Izolace 10/23

Zobrazit