Menu
 
 

Podsumowanie śladu węglowego produktu

 

Całkowita emisja gazów cieplarnianych: 1,39 kg CO₂e

Badanie śladu węglowego produktu i jego raport zostały przeprowadzone zgodnie z metodologią ISO 14067:2018 w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami oceny cyklu życia (ISO 14040 i ISO 14044).

Porównanie refleksyjnych powłok izolacyjnych THRcoating ALPHA Construction i ABAMAL z wełną mineralną

Zastosowanie 1 kg produktu na danym obszarze

aplikace Wełna mineralna
aplikace Refleksyjna powłoka izolacyjna
 

(Wełna mineralna o grubości 150 mm, 30 kg/m3, 17,7 kg całe opakowanie, wydajność opakowania 1,2 m²) (ABAMAL, 5 l - 2,7 kg, wydajność opakowania 20 m²)